Röntgen


Röntgenundersökning
Vi gläder oss över de mycket goda resultaten från röntgenundersökningen.
Aaron: HD GRAD A, ED 0
Alva: HD GRAD A, ED 0
(föräldrarna Maja och Aaron hade samma resultat)

Röntgenuntersuchung
Wir freuen uns über die sehr guten Ergebnisse der Röntgenuntersuchung.
Aaron: HD GRAD A, ED 0
Alva: HD GRAD A, ED 0
(Die Eltern Maja und Aaron hatte die selbe Ergebnisse)