Adelheid - valp nr 3 i kull A


Färska bilder på Maja's dotter Adelheid (och Brigitte Larsen)
Neue Bilder von Maja's Tochter Adelheid (und Brigitte Larsen)

Jag kan simma men inte han
Ich kann schwimmen, der noch nicht

På djupt vatten
Im tiefen Wasser

Full fart i vattnet
Voll im Element

På väg mot land
Hier komme ich wieder an Land

Adelheid och Brigitte
Adelheid und Brigitte

Adelheid och Pandora
Adelheid und Pandora