Lilo - Röntgen - XrayLilo är höftleds och armbågs röntgad med mycket bra resultat!
HD grad A
ED is (0)
Lilo är fri från Trombopati


Röntgenergebnis;
HD Grad A
ED 0
Lilo ist frei von Thrombopathie